Sponsoring

Ook bedrijven die ’t Schuthok een warm hart toedragen kunnen ons op verschillende manier ondersteunen. Natuurlijk is de behoefte aan een financiële bijdrage het grootst, maar ook goederen of diensten worden erg gewaardeerd. En omdat ’t Schuthok een ANBI-status heeft is uw bijdrage ook fiscaal aantrekkelijk. Als sponsor ontvangt u, net als onze particuliere donateurs en financieel adoptanten, twee keer per jaar onze nieuwsbrief. Maar we brengen onze sponsoren ook op social media en onze website regelmatig onder de aandacht. U kunt zich aanmelden als sponsor door contact op te nemen met Bianca Engels (bedrijfsleider) of Chantal Kolleman (pr +fondsenwerving).

De bedrijven die ons al sponsoren zijn: