nazorg

Enige tijd na plaatsing wordt door een nazorgmedewerker controle verricht bij het geplaatste dier en zijn nieuwe eigenaar. Aan de hand van een standaardformulier worden dan een aantal vragen gesteld. Als er problemen blijken te zijn, of klachten, worden die doorgegeven aan het asiel. Maar ook de leuke kanten van het verzorgen van het nieuwe huisdier komen veelal ter sprake. Het beheer en haar medewerkers stellen het zeer op prijs op de hoogte te blijven van het wel en wee van de geplaatste dieren. Bij uitzondering komt het voor dat een dier in zijn nieuwe tehuis niet op de juiste manier wordt behandeld. Blijkt na overleg geen verbetering op te treden, dan kan het dier worden teruggehaald.