Erkenningen

ANBI

 

Dierentehuis ‘t Schuthok is een ANBI, een ANBI is een instelling met bepaalde belastingvoordelen. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ANBI worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Klik op de foto voor meer informatie via de website van de belastingdienst.

 

Dierentehuis ’t Schuthok is NFDO erkend!

De NFDO heeft een onafhankelijk keurmerk voor zelfstandige dierenopvangcentra (die gezelschapsdieren opvangen) in het leven geroepen: de NFDO-erkenning. De eisen uit de “Checklist NFDO-erkend Dierenopvangcentrum” verzekeren dat een dierenopvangcentrum voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. In deze erkenning heeft de NFDO bovendien een aantal niet wettelijke, maar minstens zo belangrijke, eisen toegevoegd. Door te voldoen aan het totaalpakket van eisen, onderscheidt een dierenopvangcentrum zich als NFDO-erkend Dierenopvangcentrum.

De NFDO-erkenning gaat vooral over het asielgedeelte, maar kan ook gelden voor het dierenpensiongedeelte.
Op het moment dat een dierenopvangcentrum wordt erkend, heeft het opvangcentrum bewezen de nodige kennis van de door hen opgevangen gezelschapsdieren in huis te hebben. Ze zorgen voor een goede huisvesting en (veterinaire) verzorging van de dieren, maar hebben ook voldoende kennis van diergedrag. Ze werken volgens heldere protocollen, die een basis leggen onder het zorgvuldig omgaan met dierenwelzijn. De erkenning is een garantie aan gemeenten en de consument dat het dierenopvangcentrum heeft geïnvesteerd in deskundigheid, in het welzijn van de dieren en in deskundige voorlichting.

De NFDO-erkenning maakt kwaliteit zichtbaar!

Voor de volledige tekst zie https://www.nfdo.nl/erkenningsregeling.html

 

Logo-Erkend-DierenLot-Beneficiant-highres

 

Het voornaamste doel van Dierenlot is lokale en regionale organisaties die zich inzetten voor de dieren. Neem als voorbeeld eens de dierenambulance, verschillende zijn al geholpen door Stichting Dierenlot en konden een nieuwe ambulance in bruikleen nemen, maar ook asiels, opvangcentra of afdelingen in Nederland die zich met dieren bezig houden. Dierenlot wil dan ook graag dat de dieren in nood geholpen worden.

 

 

Logo inzamelpuntDe Kledingactie: het geven van oude kleding, textiel en schoenen is een klein gebaar, maar veel waard voor dieren in nood in Nederland.

Al uw kleding, textiel en schoenen die u niet meer nodig heeft, ontvangen wij graag voor hulp aan dieren in nood! De, gebruikte, kleding, textiel en schoenen kunt u aanleveren in dichtgebonden zakken. Dekbedden, kussens, matrassen enz. kunnen we helaas niet gebruiken. Alle kleding, textiel en schoenen worden vervolgens door ons verzameld en gesorteerd en daarna verkocht. Deels als 2e hands kleding en anders voor recycling. Handdoeken en badlakens zijn natuurlijk altijd zeer nuttig voor ieder dierenhulpcentrum en daar kunnen we er ook geen genoeg van krijgen! Deze graag apart aanbieden.

SBB

 

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Samen werken we aan thema’s als erkenning, beroepspraktijkvorming en kwalificaties en diploma’s.

 

 

Dibevo-logo-def

 

 

Dibevo: dé brancheorganisatie voor ondernemende huisdierenspecialisten. Dibevo staat voor de belangen van haar leden en dierenwelzijn in het algemeen.

 

 

nfdo 793De vereniging Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) is op 13 november 2014 opgericht voor en door onafhankelijke, wettelijk erkende en lokaal gevestigde (huis)dierenasielen, opvangorganisaties van inheemse diersoorten en dierenambulancediensten, met als doelstelling om alle onafhankelijke dierennoodhulporganisaties te verenigen, te behouden en te versterken.

 

 

LOGO-Keurmerk-Dierenambulancesklein

Voorop staat het belang van het dier. Het transport staat zoveel mogelijk ten dienste van de bevordering van het welzijn van het dier en zorgt dus voor veilig en dierwaardig transport.

Kleinschalig diervervoer door ambulancediensten en opvangorganisaties vindt enerzijds plaats ten behoeve van dieren in nood, anderzijds vindt er veel vervoer plaats in het verlengde van deze doelstelling, zoals vervoer naar dierenartsen, opvangcentra en vanaf vang- en of vindplaatsen.

Alhoewel professionalisering van dit vervoer hoog in het vaandel staat van dierenambulanceorganisaties, zal in veel situaties moeten worden geroeid met de riemen die voor handen zijn. Professionalisering is een middel om het transport, en daarmee de veiligheid en het welzijn van dieren, te verbeteren, maar mag nooit een doel op zich worden. Professionalisering dient wel te worden gestimuleerd, maar mag niet beperkend of dwingend opgelegd worden.