Noodfonds

Steeds meer mensen en hun huisdieren hebben het zwaar. Om uiteenlopende redenen kunnen zij niet (meer) voor hun huisdier zorgen en is er geen geld om de benodigde (medische) kosten voor hun huisdier te betalen. Voor deze uitzonderlijke situaties hebben wij een noodfonds opgericht. Dit noodfonds wordt gebruikt om de afstands- en medische kosten over te nemen van mensen die in financiële nood zitten. Dit noodfonds wordt gefinancierd vanuit de extra bijdragen die wij van u en andere dierenliefhebbers mogen ontvangen. U kunt zich aanmelden als donateur voor het noodfonds door het invullen van het aanmeldingsformulier. Een papieren versie van het aanmeldingsformulier kunt u ook opvragen of ophalen bij ‘t Schuthok.

Natuurlijk kunt u ook een (eenmalige) bijdrage leveren aan het noodfonds. Dit kan door uw gift over te maken op rekeningnummer NL29INGB0673312291 t.n.v. Stichting Dierentehuis ’t Schuthok Den Helder e.o. of digitaal via de onderstaande iDEAL-button.

ideal2