FAQ

veel gestelde vragen:

Ik heb een hond gevonden, wat nu?

Pfaq hondrobeer de hond rustig naar u toe te lokken en aan te lijnen zodat er geen risico meer is op ongelukken in het verkeer. Vraag eventueel omstanders om hulp, maar ga niet achter een bange hond aanjagen. Zie of er iemand in de buurt loopt te zoeken naar de hond. Misschien kent iemand uit de buurt de hond en weet hij of zij waar het dier thuis hoort. Geen succes? Bel de Dierenambulance: 06-51697115 en/of Amivedi: 088-0063301. De dierenambulance kan met een afleesapparaat (reader) zien of de hond is gechipt en zo de eigenaar achterhalen. Is de hond niet gechipt, staan de gegevens niet goed geregistreerd of is de eigenaar niet bereikbaar, dan wordt de hond meegenomen voor opvang in het dierenasiel. Mocht het dier gewond of ziek zijn, zal er eerst naar een dierenarts geconsulteerd worden. In het asiel kan de hond tot rust komen, in afwachting van zijn baasje. Als de eigenaar zich meldt is deze verplicht de gemaakte kosten te vergoeden. Let op: voor het asiel geldt de verplichting om de hond binnen 5 dagen te laten enten (HKB ’99). Tijdig reageren kan dus veel kosten besparen. Voor honden geboren vanaf 1 april 2013 is een chip plus geldige registratie verplicht. Deze wet is ingesteld om hondenhandel tegen te gaan, maar is natuurlijk ook een prima middel om hond en baas zo snel mogelijk te herenigen. Helaas komt het in een enkel geval voor dat geen eigenaar zich meldt. Na 14 dagen vervallen de rechten en mag het asiel de hond te herplaatsen. terug

Ik heb een kat gevonden, wat nu?

faq poesHet verhaal bij gevonden katten ligt gecompliceerder dan bij gevonden honden of konijnen. Dat komt omdat het algemeen aanvaard is in onze maatschappij dat katten buiten mogen lopen waardoor het niet altijd duidelijk is of het nu een zwerfkat is of de kat van een paar huizen verderop. Als eerste advies: NIET VOEREN! Hoe verleidelijk ook, de kans is groot dat de kat nooit meer uit uw tuin verdwijnt. Er zijn katten die verschillende huizen hebben waar elk van de bewoners denkt dat de kat van hun is. Bovendien is het heel vervelend als de kat thuis op speciaal voorgeschreven dieetvoeding staat en hij bij andere mensen de bakjes leeg eet. Is de kat gewond, ondervoed of heeft het dier dringend hulp nodig, aarzel dan niet en bel het dierenasiel: 0223-631447 en/of de dierenambulance: 06-51697115. Daarbij is het ook altijd nuttig om Amivedi in te lichten om te zien of de kat vermist wordt. De dierenambulance kan met een afleesapparaat (reader) zien of de kat is gechipt en zo de eigenaar achterhalen. Heeft het dier medische hulp nodig zal de dierenambulance naar de dierenarts gaan. Om te voorkomen dat gezonde katten die een baasje hebben in het asiel terecht komen waarbij de eigenaar allerlei kosten moet maken, is de afspraak dat de dierenambulance geen gezonde, volwassen katten op mag halen (tenzij op verzoek van het dierenasiel). Kittens, moederpoezen met kittens, zieke en gewonde dieren, kortom alle katten die hulp nodig hebben,  vallen natuurlijk buiten deze afspraak!! Bij twijfel, neem contact op met een van de genoemde organisaties.

Is opvang niet direct noodzakelijk maar twijfelt u of de kat wel een baasje heeft? Het kan zinvol zijn om in de buurt te vragen wie de kat kent. Ook kan het een goed advies zijn om de kat een halsbandje met kokertje om te doen met daarin de tekst: “wil de eigenaar contact opnemen?” plus uw telefoonnummer. Gebruik dan wel een zogeheten ‘katveilig’ halsbandje zodat er geen risico is op schade doordat de kat ergens met het bandje achter blijft haken en gewond raakt. terug

Verwilderde katten

katten die aan hun lot worden overgelaten kunnen verwilderen. Het gaat dan meestal om intacte dieren die overlast veroorzaken vanwege sproeien (ongecastreerde katers), vechtpartijen en krolse poezen. Het resultaat van dit alles is dat er kittens worden geboren, niet gesocialiseerd aan mensen en dus een nieuwe generatie verwilderde katten. Voor mens en dier een onwenselijke situatie. Voor dergelijke katten is er de TNR-methode (Trap, Neuter en Release). De kat wordt gevangen met een vangkooi, alleen mogelijk door gecertificeerde vrijwilligers, overgebracht naar het dierenasiel waar het dier de nodige medische zorg krijgt, gecastreerd en bekeken wordt of resocialisatie een optie is. Als dat zo is, is herplaatsing als huiskat het vervolg. Lukt dat niet omdat de kat te verwilderd is, is terugplaatsing mogelijk. Daarmee wordt voorkomen dat de lege plekken ingevuld worden door nieuwe zwerfkatten. Dankzij castratie wordt vermenigvuldiging voorkomen waardoor de populatie stabiel blijft en het probleem beheersbaar. Voordat tot actie wordt overgegaan dient de melder akkoord te gaan met eventueel terugplaatsing van de kat en medewerking te verlenen met plaatsing van een vangkooi. Aanvragen en coördinatie verloopt alleen via mevr. Bianca Engels, bedrijfsleider dierenasiel, bereikbaar via 0223-631447. terug

Ik heb een konijn (of knaagdier) gevonden, wat nu?

faq konijnTamme huiskonijnen horen niet zomaar in een woonwijk of in de natuur los te lopen. In het eerste geval is de kans op ongelukken zeer groot, in het tweede geval is de kans dat het diertje het overleeft minimaal. In ieder geval is het verstandig om in de buurt navraag te doen of iemand het diertje mist. Grote kans dat een hok niet goed is afgesloten waardoor het dier op avontuur kon gaan. Lijkt niemand het dier te missen of is het duidelijk achtergelaten, probeer dan het dier te vangen of in een kleine ruimte bijv. schuur te lokken. Bel de dierenambulance 06-51697115 of breng het dier naar het dierenasiel. Graag van tevoren een belletje (0223-631447) zodat uw komst bekend is. Aanmelden bij Amivedi 088-0063301 om te zien of het dier vermist wordt, is natuurlijk altijd een goed idee. Bovenstaande tekst geldt ook voor alle andere kleine huisdieren zoals ratten, hamsters, cavia’s, fretten enz. enz. terug