Zwerf en afstandsdieren

Over een aantal zaken bestaan hardnekkige vooroordelen. Bijvoorbeeld over euthanasie, of het laten inslapen van dieren, als ze langer dan een bepaalde tijd in het asiel zitten, of wanneer ze te oud zijn. Euthanasie wordt uitsluitend toegepast in de volgende situaties:

  • Wanneer een hond meerdere malen mensen heeft gebeten (zonder aanwijsbare reden) en er weinig tot geen verbetering te verwachten is .Voorafgaand aan de beslissing tot euthanasie wordt de hond getest door een ter zake kundig persoon.
  • Wanneer een hond of kat wegens ziekte, of verwondingen veel pijn en leed te verwerken heeft en genezing uitgesloten is. Uiteraard gebeurt dit alles met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en worden zulke besluiten in samenspraak met de dierenarts genomen.

Honden en katten die in een asiel verblijven, zijn niet per definitie zielig. Sommige van hen hebben even tijd nodig om aan een nieuwe situatie te wennen, maar al gauw zullen ze hun plekje vinden. En wanneer dieren in hun oude omgeving niet meer gewenst zijn, betekent herplaatsing door het asiel een nieuwe kans op geluk!

informatie: