Klachten

Indien u klachten heeft over de handelswijze van onze medewerkers en het lukt niet om in overleg met de bedrijfsleider tot een goede oplossing van het probleem te komen, is er de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk of per email aan het bestuur kenbaar te maken.

U kunt uw klachten richten aan het bestuur van:

Stichting Dierentehuis ’t Schuthok Den Helder e.o.

Rijksweg 4

1785 PA Den Helder

info@schuthok.nl

download hier het klachtenformulier

Uw klacht zal in behandeling worden genomen door de klachtencoördinator. Binnen een periode van 6 weken na datum van ontvangst wordt U schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing en afhandeling van uw klacht.