ANBI

ANBI

Dierentehuis ‘t Schuthok is een ANBI, een ANBI is een instelling met bepaalde belastingvoordelen. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ANBI worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.

Zo hoeft ‘t Schuthok als ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen die worden gebruikt voor het algemeen belang. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor de publicatie van gegevens gebruikt te maken van standaardformulieren en deze te publiceren op de eigen site. Onderstaand formulier is ingevuld op basis van de jaarcijfers 2022.

2023-06 anbi-format-650-fondswerv-organisaties-ib1121z2fol