herplaatsing

Voordat belangstellenden begeleid worden naar de kattenverblijven (bij honden doen we het even anders), wordt er gevraagd welke verwachtingen er zijn ten opzichte van het nieuwe huisdier. Vervolgens wordt er gekeken door middel van de aanwezige informatie of er een dier is dat aan die verwachtingen zou kunnen voldoen. Als dat zo is, volgt een kennismaking met het dier en worden zowel de positieve als de minder positieve eigenschappen van het dier doorgesproken. Bij zwerfdieren kan soms alleen worden afgegaan op eigen waarnemingen en observaties, wat het plaatsen iets moeilijker kan maken.
Bij honden volgt eerst een gesprek over de verwachtingen, de situatie van de nieuwe eigenaar en het gedrag en karakter van de hond waarvoor men belangstelling heeft. Alle asielhonden ondergaan een gedragstest voorafgaand aan plaatsing. Dit wordt gedaan om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het gedrag en de karaktereigenschappen van de hond om een zo goed mogelijke match te kunnen maken met de nieuwe eigenaar. Vanzelfsprekend worden alle bevindingen uitgelegd en doorgesproken met de belanghebbenden. Daarna volgt de kennismaking met het dier van keuze. Een stukje wandelen is in de meeste gevallen onderdeel van de hele procedure.

Het streven is om een dier zo snel mogelijk te plaatsen. Maar het is beslist niet zo, dat iedereen zomaar een dier meekrijgt! Soms is het noodzakelijk er op te wijzen dat het uitgekozen dier niet geschikt is. Hoe teleurstellend dat ook ervaren wordt, meestal is er wel begrip voor de uitleg. Soms is de emotie te groot en zit er helaas niets anders op om, met motivatie, de plaatsing te weigeren. Als het besluit tot plaatsing genomen is en alle partijen er over eens zijn, kan het dier in principe direct worden meegenomen. Natuurlijk nadat de papieren in orde zijn gemaakt. Er moeten 2 contracten worden ondertekend: een plaatsingsovereenkomst en de bijbehorende voorwaarden. In de voorwaarden staat o.a. dat wanneer het dier om één of andere reden niet langer verzorgd kan worden door de eigenaar, het altijd teruggebracht moet worden naar het asiel van herkomst.

Dierentehuis ’t Schuthok herplaatst per jaar gemiddeld zo’n honderd honden en driehonderdvijftig katten! Alle dieren worden door het asiel afgeleverd met inenting en chip met paspoort of entboekje. Tevens zijn alle katten gecastreerd en/of gesteriliseerd.