Donateurschap

Wilt u het asiel voor een langere periode ondersteunen? Dan ontvangen wij u graag als donateur! Donateurs geven maandelijks een (door u zelf bepaald) vast bedrag aan onze organisatie. Door deze structurele stroom van inkomsten kunnen wij ook de grotere uitgaven, zoals bijzondere medische ingrepen, ons noodfonds en verbeteringen aan ons pand bekostigen. Als donateur ontvangt u van ons twee keer per jaar een nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in het asiel. Ook kunt u in de nieuwsbrief lezen hoe wij omgaan met uw financiële bijdrage. U kunt zich aanmelden als donateur door het invullen van het aanmeldingsformulier. Een papieren versie van het aanmeldingsformulier kunt u ook opvragen of ophalen bij ‘t Schuthok.