Verlenging erkenning

ErkenningCompositie4DIERENTEHUIS ‘T SCHUTHOK IS BLIJ MET DE VERLENGING VAN DE ERKENNING DOOR DE DIERENBESCHERMING!

Het bericht is officieel: Dierentehuis ’t Schuthok heeft na zorgvuldige controle op 22 mei verlenging van de erkende status Dierenbescherming verkregen.

Wat houdt zo’n keurmerk eigenlijk in? Sinds 2000 kunnen Nederlandse asielen in aanmerking komen voor een officiële erkenning door de Dierenbescherming, te herkennen aan het speciale logo, zie foto…

In Nederland kan in principe iedereen een dierenopvang beginnen en dit gebeurt dan ook regelmatig. Daarbij gaan helaas nog vaak dingen fout op het gebied van dierenwelzijn en bedrijfsvoering. Om het welzijn van dieren in opvangcentra beter te kunnen waarborgen heeft de Dierenbescherming een kwaliteitssysteem in het leven geroepen: de erkenningsregeling.

Om voor erkenning in aanmerking te komen moet het asiel werkwijze, beleid voor onder meer opname, verzorging en plaatsing van dieren en personeelsbeleid in kaart brengen. Het moet voldoen aan de wettelijke eisen zoals het Honden- en kattenbesluit 1999 en aanvullende eisen, gesteld door de Dierenbescherming. Zo heeft de Dierenbescherming bijvoorbeeld een eigen visie op het fenomeen euthanasie en eist in dat opzicht zeer grote zorgvuldigheid en terughoudendheid, vastgelegd in protocollen. Ook zijn er richtlijnen voor de opvang van zwerfkatten en kittens, zodat deze specifieke hulp krijgen.

Asielen moeten beleid en werkwijze in een protocol vastleggen. De onafhankelijke Raad voor de Erkenning van Dierenopvangcentra Dierenbescherming (REDD) beslist of het asiel de officiële erkenning krijgt. Minimaal één keer per twee jaar vindt er een hercontrole plaats waarbij een speciaal voor de erkenningsregeling opgeleide praktijkcontroleur komt kijken of het asiel nog steeds aan de gestelde eisen voldoet.

Wat zijn de voordelen voor u?

  • Als klant/bezoeker van een erkend asiel kunt u ervan uitgaan dat dit asiel voldoet aan hoge eisen ten aanzien van dierenwelzijn, bedrijfsvoering en personeelsbeleid.
  • De dieren worden gegarandeerd goed en professioneel opgevangen en verzorgd.
  • Bij plaatsing wordt er een goede match gemaakt tussen mens en dier.
  • Een uniforme werkwijze maakt samenwerking met andere erkende asielen eenvoudiger. Deskundigheid, informatie en ook de dieren zelf kunnen gemakkelijker onderling worden uitgewisseld en dieren maken meer kans op een nieuwe baas.
  • Er wordt efficiënt en professioneel gewerkt, waardoor er meer tijd en energie over is voor de dieren.
  • Er werken deskundige medewerkers met liefde voor het vak.
  • Er zijn goede arbeidsomstandigheden voor het personeel, zo is er aandacht voor scholing en andere personeelsregelingen.
  • Er wordt klantgericht gewerkt.